Wykonujemy nadzory budowlane jako osoba kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego.
W swojej ofercie posiadamy zapewnienie nadzoru budowlanego wielobranżowego.

Specjalizujemy się w:
- budownictwie mieszkaniowym zarówno jednorodzinnym jak i wielorodzinnym
- przebudowach i rozbudowach istniejących budynków
- budowach wykonywanych w technologii robót żelbetowych, murowych i drewnianych

W ramach nadzoru budowlanego zapewniamy:
- kontrolę wykonanych robót budowlanych zgodnie z projektem
- kontrolę rozliczeń finansowych
- kontrolę przestrzegania zasad BHP
- kontrolę zgodności dostarczanych materiałów na budowę z założeniami projektu
- wsparcie przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i formalnościach związanych z prowadzeniem budowy

Przy wykonywaniu nadzorów wielobranżowych współpracujemy z doświadczonymi inżynierami budownictwa w odpowiednich specjalnościach, pełniąc rolę jednostki koordynującej i reprezentującej Inwestora.