Budowa stacji kogeneracji w Jawiszowicach

Informacje

  • Czas realizacji

    02/2021 - 08/2021

  • Kategoria

    Budownictwo przemysłowe

Opis realizacji


Kompleksowe roboty budowlane dla stacji kogeneracji w Jawiszowicach: 
- prace budowlane dla kontenerowej jednostki kogeneracyjnej, stacji osuszania gazu, stacji transformatorowej, 
- rozbiórka kolidującego wodociągu, budowa nowego, 
- wymiana gruntu pod projektowane obiekty, 
- wykonanie fundamentów dla jednostki kogeneracyjnej, stacji osuszania gazu, stacji transformatorowej, 
- budowa stacji transformatorowej z wentylacją, 
- roboty branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa zewnętrzna, 
- zagospodarowanie terenu w tym roboty brukarskie, 
- roboty drogowe.