Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na ternie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zatorze

Informacje

  • Czas realizacji

    12.2018 - 04.2019

  • Kategoria

    Budownictwo przemysłowe

Opis realizacji


Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie: 
- budowy hali Stacji Uzdatniania Wody, 
- wykonania posadowienia pod zbiornik wody, 
- wykonanie podstawy posadowienia (fundamenty, podkłady, nawierzchnia, obrzeża)  pod wiatę stalową, 
- obsługa geodezyjna dla ww. zakresu prac. 

Wykonanie remontu istniejącego zbiornika w szczególności w zakresie: 
- robót rozbiórkowych, 
- remontu ścian zewnętrznych, 
- remontu dachu. 

Wykonanie robót wykończeniowych w Hali Stacji Uzdatniania Wody w zakresie: 
- tynkowanie, roboty malarskie, ocieplenie ścian, podbudowa posadzki, roboty glazurnicze.