Przebudowa Przedszkola w Przecieszynie

Informacje

  • Czas realizacji

    05.2019 - 08.2019

  • Kategoria

    Budownictwo użyteczności publicznej

Opis realizacji


Zakres prac obejmował roboty budowlane tj. 

a) roboty budowlane wewnętrzne: 
- wymiana wykładziny podłogowej PCV w salach na piętrze, 
- wymiana drzwi wewnętrznych, 
- malowanie sal lekcyjnych i klatki schodowej, 
- renowacja okładziny lastryko na klatce schodowej, 
- remont sanitariatów, 
- remont pomieszczeń piwnic, 
- adaptacja pomieszczenia sali gimnastycznej na salę lekcyjną,
- adaptacja pomieszczenia stołówki na salę gimnastyczną, 
- dostawa i montaż stalowych schodów z sali gimnastycznej, 
- dostawa i montaż windy towarowej 100 kg. 

b) przebudowa schodów zewnętrznych oraz dostawa, montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych, 

c) roboty brukarskie, tym wymiana nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej.