Przebudowa Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach

Informacje

  • Czas realizacji

  • Kategoria

    Budownictwo użyteczności publicznej

Opis realizacji


Zakres prac obejmował roboty budowlane: 

- remont płyty podjazdu,
- remont schodów zewnętrznych wraz z  wykonaniem okładziny z  płyt granitowych,
- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
- adaptacja pomieszczenia na szatnię szkolną.