Remont elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach

Informacje

  • Czas realizacji

    06/2020 - 09/2020

  • Kategoria

    Budownictwo użyteczności publicznej

Opis realizacji


Realizacja prac renowatorskich i konserwatorskich odbywała się pod nadzorem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Zakres prac konserwatorskich obejmował: działania o charakterze badawczo-rozpoznawczym, technicznym, wstrzymującym procesy destrukcyjne oraz estetycznym, przywracające walory wizualne budynkowi. 

Wykonano między innymi: 
- skucie odspojonych tynków, 
- wykonanie nowych tynków cementowo - wapiennych
- wykonanie powłoki malarskiej, 
- naprawę rys i spękań elewacji poprzez zszycie prętami stalowymi, 
- remont ścian fundamentowych.