Termomodernizacja budynku usługowego

Informacje

  • Czas realizacji

    2014

  • Kategoria

    Budownictwo przemysłowe

Opis realizacji


Termomodernizacja budynku usługowego.
Kubatura: 3198 m3
Zakres prac: Projekt architektoniczno-budowlany, dokumentacja przetargowa.
Data: 2014r.