Termomodernizacja obiektu budowlanego "Sołtysówka" w Jawiszowicach

Informacje

  • Czas realizacji

    2018

  • Kategoria

    Budownictwo użyteczności publicznej

Opis realizacji


Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim. 
Wykonanie robót termomodernizacyjnych: 
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, 
- montaż źródła ciepła (pompa ciepła powietrze-woda), 
- montaż automatyki pogodowej wraz z czujnikiem temperatur, 
- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji i odtworzeniem elementów towarzyszących, 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
- docieplenie stropu pod poddaszem i nad piwnicą, 
- wymiana oświetlenia na energooszczędne LED, 
- montaż instalacji odgromowej, 
- remont pomieszczeń. 

Inwestor: Gmina Brzeszcze