Termomodernizacja Świetlicy Osiedlowej na os. Paderewskiego w Jawiszowicach

Informacje

  • Czas realizacji

  • Kategoria

    Budownictwo użyteczności publicznej

Opis realizacji


Wykonanie inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

Wykonanie dokumentacji projektowej. 
Wykonanie robót termomodernizacyjnych: 
- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z odtworzeniem izolacji fundamentów, 
- docieplenie stropodachu, 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników, 
- wymiana oświetlenia na energooszczędne LED, 
- dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
- remont pomieszczeń.