Wykonanie konstrukcji budynku mieszkalno- usługowego zlokalizowanego w Oświęcimiu, Plac Słoneczny 4

Informacje

  • Czas realizacji

    09/2019-06/2020

  • Kategoria

    Budownictwo mieszkaniowe

Opis realizacji


Zakres prac obejmował między innymi: 
- wykonanie płyty fundamentowej, 
- wykonanie ścian fundamentowych, 
- wykonanie ścian nośnych, 
- wykonanie ścianek działowych, 
- wykonanie stropów poszczególnych kondygnacji, 
- wykonanie schodów zewnętrznych i wewnętrznych, 
- wykonanie konstrukcji dachu, 
- wykonanie pokrycia dachowego. 

Dane powierzchniowe budynku: 
- powierzchnia użytkowa: 983,71 m2 
- powierzchnia całkowita: 1354,56 m2 
- kubatura: 3997,44 m2 
- wymiary zewnętrzne budynku: 42,39 x 10,41 m
- wysokość budynku: 15,16 m