Przebudowa Szkoły Podstawowej w Przecieszynie

Informacje

  • Czas realizacji

    05.2019 - 08.2019

  • Kategoria

    Budownictwo użyteczności publicznej

Opis realizacji


Zakres prac obejmował roboty budowlane tj. 

a) roboty budowlane wewnętrzne: 
- wymiana podłóg oraz drzwi na poddaszu, 
- malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, 
- remont schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem okładziny z płyt granitowych, 
- renowacja schodów wewnętrznych z okładziny lastryko, 
- remont balustrady klatki schodowej, 
- sprawdzenie zgodności z przepisami instalacji hydrantowo-pożarowej,
b) przebudowa schodów zewnętrznych oraz wykonanie zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych,
c) roboty brukarskie - przebudowa placów i chodników, 
d) remont budynku gospodarczego w tym wymiana pokrycia dachowego, 
e) remont części komina.