Termomodernizacja obiektu SPZOZ w Osieku

Informacje

  • Czas realizacji

    2018

  • Kategoria

    Budownictwo użyteczności publicznej

Opis realizacji


Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu. Docieplenie ścian budynku wraz z wykonaniem elewacji. Wymiana kotłowni węglowej na gazową. Wykonanie instalacji odgromowej. 

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku