Termomodernizacja Świetlicy Osiedlowej w Brzeszczach ul. Szymanowskiego

Informacje

  • Czas realizacji

    2018

  • Kategoria

    Budownictwo użyteczności publicznej

Opis realizacji


Wykonanie dokumentacji projektowej (kompletny projekt budowlany, kosztorys inwestorski). 
Wykonanie robót termomodernizacyjnycyh w zakresie:
-  docieplenie przegród budynku oraz  wykonania elewacji,
- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej,
- modernizacja systemów grzewczych,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne LED
- izolacja przeciwwilgociowa ścian do głębokości ław fundamentowych, 
- docieplenie stropodachu oraz odtworzenie pokrycia dachowego, 
- wykonanie instalacji odgromowej, 
- remont pomieszczeń.